<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MẪU TEMPLATE KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG 

Chúng tôi muốn biết đôi chút về bạn

Sử dụng mẫu Template này để lên Kế hoạch đào tạo trong 30/60/90 ngày cho đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp!

[COVER] Mẫu đào tạo đội ngũ bán hàng

Template này Bao gồm những phần:

  • Chức vụ và cơ cấu nhân sự tham gia 
  • Cài đặt phần mềm, công nghệ, hệ thống điều hành 
  • Truyền thông nội bộ và Phúc lợi cho nhân viên 
  • Mục tiêu 30/60/90 ngày cho đội ngũ bán hàng
  • Mục tiêu 100 ngày của nhân viên bán hàng 

Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp với những mục tiêu cụ thể và dài hạn bằng bản mẫu Kế hoạch chi tiết và bài bản. 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ cho các chiến lược tăng trưởng bền vững của mình nhé!

New Call-to-action

Pham Hoang An
"Mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt tình và tận tâm của Growsteak trong việc hỗ trợ khách hàng giải quyết được tận gốc vấn đề của doanh nghiệp để có thể bứt phá trong việc áp dụng phương pháp luận của Inbound Marketing."

Phạm Hoàng An, Marketing Manager - White Clinic