<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MARKETING AUTOMATION TỪ A ĐẾN Z

ảnh ebook marketing automation từ A đến z.png

TRỞ THÀNH "MASTER" MARKETING AUTOMATION

Marketing là chuỗi hoạt động cần diễn ra liên tục và gối đầu lên nhau. Điều này đòi hỏi các Marketers phải thực hiện đều đặn mỗi ngày. Bạn nghĩ sao nếu có một giải pháp tuy không thể đảm nhận hết công việc cho bạn nhưng có thể giúp quy trình Marketing diễn ra suôn sẻ, hiệu quả mà không cứng nhắc như một con robot được lập trình. Đó chính là Marketing Automation

Ebook này sẽ giúp bạn thành Master: 

  • Lập chiến lược Marketing Automation 
  • Tự động tối ưu hóa Phễu Marketing
  • Nuôi dưỡng Lead hiệu quả

Bạn đã sẵn sàng để nhận Ebook chưa?