<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

WEBINAR: Grow strategy with marketing automation - HubSpot Best Practices Live Demo 

Thời lượng: 1.5 giờ | Hình thức: Video Demo

Nội Dung Chính

Khái niệm Marketing Automation đề cập đến việc sử dụng phần mềm tự động trong quá trình làm Marketing của doanh nghiệp. Việc tự động hóa sẽ đảm bảo các công việc được hoạt động trơn tru, hiệu quả, đúng tiến độ. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu, tiết kiệm thời giantăng trưởng nhanh hơn

Trong Webinar này, quý vị sẽ có những trải nghiệm thực tế và hiểu sâu hơn về cách thức vận hành của Marketing Automation trên một nền tảng cụ thể là HubSpot. 

  • Tổng quan về Marketing Automation.
  • Những kiến thức cơ bản cần biết về hệ thống CRM và công cụ Marketing Automation.
  • Demo những tính năng mới cập nhật của HubSpot năm 2019. 
  • Thực hành Marketing Automation trên nền tảng HubSpot.  

 

 

Kiến thức chuyên sâu về Marketing Automation và cách thức vận hành của Marketing Automation trên nền tảng HubSpot!

Webinar_Conversation-22

 

Diễn giả: 

Ms. Trang Pham (Chloe)

Chief Growth Officer

GrowSteak