<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

WEBINAR: Build Up B2B Sales Pipeline - HubSpot Best Practices Live Demo 

Thời lượng: 1.5 giờ | Hình thức: Video Demo

Nội Dung Chính

Đối với các nhân viên bán hàng, Sales Pipeline sẽ cung cấp cho họ một cái nhìn trực quan về vị trí và giai đoạn hiện tại của khách hàng trong toàn bộ quy trình bán hàng. Về cấp độ quản lý, Sales Pipeline giúp người quản lý dự báo doanh thu bằng việc theo dõi các cơ hội bán hàng và dự đoán số lượng deal được chốt trong một khoảng thời gian nhất định. 

Trong Webinar này, bạn sẽ có những trải nghiệm thực tế và sâu hơn về cách thức xây dựng Sales Pipeline dành cho doanh nghiệp B2B trên nền tảng cụ thể là HubSpot. 

  • Sales Pipeline là gì và Tại sao nên áp dụng Sales Pipeline với doanh nghiệp B2B?
  • Làm thế nào để xây dựng mô hình Sales Pipeline cho doanh nghiệp B2B? (Các bước chi tiết, Chỉ số đo lường tăng trưởng và các Tips ghi nhớ.)
  • HubSpot Best Practices Demo - Demo xây dựng Sales Pipeline trên nền tảng HubSpot 

 

 

Kiến thức chuyên sâu và trải nghiệm thực tế về cách thức xây dựng Sales Pipeline dành cho doanh nghiệp B2B trên nền tảng HubSpot!

Webinar_Sales Pipeline-29

 

Diễn giả: 

Ms. Trang Pham (Chloe)

Chief Growth Officer

GrowSteak